آخرین اخبار اتاق

15 مرداد 1399
  اعضای کمیته ماده 12 در نشست اخیر خود تصمیم گرفتند اصلاح روند فعالیت سامانه سازمان تأمین اجتماعی را پیگیری کنند. این سامانه در حال حاضر توافقات موردنظر کارفرما و کارگر در قراردادهای جدید را لحاظ نمی‌کند.  هفتادوهفتمین نشست کمیته ماده 12 به مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد، اختصاص داشت و در نهایت پس از بحث و بررسی مقرر شد دبیرخانه کمیته ماده 12 پیگیر
15 مرداد 1399
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوبه مهم این ستاد برای کاهش اختلاف مالیاتی واحدهای تولیدی با سازمان امور مالیاتی را
15 مرداد 1399
 نماینده وزارت امور خارجه کشورمان در اهواز  از انتشار و معرفی شرکتهای وارد کننده   و همچنین شرایط و ضوابط واردات
15 مرداد 1399
  مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین در آبان ماه سال جاری
15 مرداد 1399
  مدیر کل دفتر هماهنگی و پایش روابط اقتصادی دو جانبه وزارت امور خارجه کشورمان از امکان صادرات مازاد محصولات زراعی و
15 مرداد 1399
  حسب اطلاع امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران ،  پیشنهاد سرمایه گذاری واصله از سفارت قزاقستان در ایران برای ساخت
15 مرداد 1399
 یکی از چالش‌های مهم بنگاه‌های تولیدی به چگونگی تعامل سازمان تامین اجتماعی با این بنگاه‌ها بازمی‌گردد و تعامل با آن

گروه مارکتینگ و بازاریابی

اطلاعیه گروه بازاریابی اتاق بازرگانی اهواز

View more

کارت هوشمند بازرگانی

دریافت کارت هوشمند بازرگانی

View more

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان

View more
کمیسیون های اتاقگزارش عملکرد سال 94

استان خوزستان با دارابودن ظرفیت های بالقوه و بالفعل در بخش صنایع نفت، گاز، پتروشدیمی، فدولاد، کشداورزی،    دامداری، شیلات و ...، برخورداری از وجود آبهای جاری، زمینهای حاصلخیز، آب و هوای مساعد، بنادر، شاهراهها، خطوط ریلی و هوایی، همچنین دارابودن مرزهای آبی، خاکی و هوایی مشدترک بدا کشدورهای همسدایه از جملده      عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، از گذشته تا کنون، جاوبه های فراوانی را برای انجدام امدور تجداری فدراهم     آورده و سبب گردیده تا خوزستان بعنوان یکی از مهمترین استانهای کشور در اقتصاد و تجارت داخلدی و خدارجی   ج.ا.ایران، ایفای نقش نماید.

گزارش عملکرد سال 1394 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز