آخرین اخبار اتاق

25 بهمن 1397
  بانک مرکزی در راستای تشویق صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل های ابلاغی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد.  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تشویق صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل های ابلاغی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند کمیته سیاستگذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، را به شرح جدول ذیل در تاریخ ۲۴
25 بهمن 1397
  بانک مرکزی با هدف تشویق صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرده و عملکرد مثبتی در بازگردانی ارز
24 بهمن 1397
  سازمان توسعه تجارت ایران  در نظر دارد تانسبت به اعزام هیات تجاری بازاریابی به چهرادهین نمایگشاه بین المللی
24 بهمن 1397
  حسب اطلاع  اتاق ایران از تاریخ 05/01/2019 واردات کاهوا زتمامی مرزها به کشور عراق ممنوع می باشد .
24 بهمن 1397
حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران در تاریخ 28 الی 30 آبان 1398 در سنت پترزبورگ در مرکز کنگره و نمایشگاهی اکسپوفروم 
24 بهمن 1397
  حسب اطلاع دبیرخانه کمیسیون های اتاق ایران گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان " نقد و بررسی پیش
24 بهمن 1397
  در جلسه دیشب شورای پول واعتبار که به ریاست دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در

گروه مارکتینگ و بازاریابی

اطلاعیه گروه بازاریابی اتاق بازرگانی اهواز

View more

کارت هوشمند بازرگانی

دریافت کارت هوشمند بازرگانی

View more

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان

View more
کمیسیون های اتاقگزارش عملکرد سال 94

استان خوزستان با دارابودن ظرفیت های بالقوه و بالفعل در بخش صنایع نفت، گاز، پتروشدیمی، فدولاد، کشداورزی،    دامداری، شیلات و ...، برخورداری از وجود آبهای جاری، زمینهای حاصلخیز، آب و هوای مساعد، بنادر، شاهراهها، خطوط ریلی و هوایی، همچنین دارابودن مرزهای آبی، خاکی و هوایی مشدترک بدا کشدورهای همسدایه از جملده      عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، از گذشته تا کنون، جاوبه های فراوانی را برای انجدام امدور تجداری فدراهم     آورده و سبب گردیده تا خوزستان بعنوان یکی از مهمترین استانهای کشور در اقتصاد و تجارت داخلدی و خدارجی   ج.ا.ایران، ایفای نقش نماید.

گزارش عملکرد سال 1394 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز