آخرین اخبار اتاق

03 ارديبهشت 1398
  عمليات بازار باز به عنوان يکی از مهمترين ابزارهای غيرمستقيم اجرای سياست پولی، بيانگر چارچوب نهادی خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثيرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بين‌بانکی و از اين طريق تاثيرگذاری بر نرخ‌‌های سود در بازار پول و نهايتاً علامت‌دهی به ساير فعاليت‌های اقتصادی است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی  بانک مرکزی، فرآيند عمليات بازار باز به اين صورت است که در مواقع
03 ارديبهشت 1398
  حسب اطلاع معاونت  بین الملل اتاق ایران با عنایت به اعلام  آمادگی شرکت هولدینگ آبدینیوننیئه کاندیتوری ( اتحادیه
03 ارديبهشت 1398
  حسب اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه وزیر خطاب به ریاست گمرک نوشته شده : پیرو برنامه ریز ی های صورت گرفته
03 ارديبهشت 1398
اتاق تعاون استان هرمزگان به استناد مجوز سازمان توسعه تجارت ایران همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی ساختمان دوحه از
03 ارديبهشت 1398
حسب اطلاع معاونت تشکل های اتاق ایران انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران اولین همایش تخصصی چشم  انداز صنعت پلاستیک را
03 ارديبهشت 1398
حسب اطلاع معاونت امور بین الملل اتاق ایران ، گزارشی از بزرگترین تولید کنندگان مرغ در کشور اوکراین در اختیار  علاقه
02 ارديبهشت 1398
   حسب  اطلاع معاونت امور بین الملل اتاق ایران گزارش واصله از وزارت امورخارجه در خصوص " بزرگترین تولید کنندگان عسل در

گروه مارکتینگ و بازاریابی

اطلاعیه گروه بازاریابی اتاق بازرگانی اهواز

View more

کارت هوشمند بازرگانی

دریافت کارت هوشمند بازرگانی

View more

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان

View more
کمیسیون های اتاقگزارش عملکرد سال 94

استان خوزستان با دارابودن ظرفیت های بالقوه و بالفعل در بخش صنایع نفت، گاز، پتروشدیمی، فدولاد، کشداورزی،    دامداری، شیلات و ...، برخورداری از وجود آبهای جاری، زمینهای حاصلخیز، آب و هوای مساعد، بنادر، شاهراهها، خطوط ریلی و هوایی، همچنین دارابودن مرزهای آبی، خاکی و هوایی مشدترک بدا کشدورهای همسدایه از جملده      عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، از گذشته تا کنون، جاوبه های فراوانی را برای انجدام امدور تجداری فدراهم     آورده و سبب گردیده تا خوزستان بعنوان یکی از مهمترین استانهای کشور در اقتصاد و تجارت داخلدی و خدارجی   ج.ا.ایران، ایفای نقش نماید.

گزارش عملکرد سال 1394 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز