قوانین و مقررات
 • مراحل و مدارک مورد نیاز جهت واردات خودرو با شناسنامه

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت واردات خودرو با شناسنامه

اتاق بازرگانی اهواز

  1) خودروی مورد درخواست طبق لیست خودروهای مجازباشد . 2) خودرو صفر کیلومتروسال ساخت آن از2007 به بالا باشد. 3) پس از انجام ثبت نام اینترنتی در سایت (www.ioms.ir) جهت اخذ تائیدیه با اصل مدارک(شناسنامه و کارت ملی) و کپی آنها به باجه ثبت نام اینترنتی اداره ثبت سفارش در تهران به آدرس ضلع شمالغربی میدان ولیعصر کوچه قبادیان ساختمان شماره 2 وزارت بازرگانی مراجعه گردد. 4) ثبت سفارش اینترنتی انجام شود.  

 • مهم

  ثبت سفارش و مراحل آن

ثبت سفارش و مراحل آن

اتاق بازرگانی اهواز

توضيح : جهت واردات و ترخيص كالاهاي ثبت سفارش شده از محل بند 3 الي 8 اين قسمت گشايش اعتبار اسنادي از طريق بانك الزامي نيست و براي بندهاي 3 و 4 ارائه اظهارنامه صادراتي معادل ارزش كالا به گمرك الزامي است.

 • جدید

  لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال 88

  لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات

لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال 88

اتاق بازرگانی اهواز

لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات  لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات  لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات 

 • قوانین کلی صادرات و واردات

  قوانین کلی صادرات و واردات

قوانین کلی صادرات و واردات

قوانین کلی صادرات و واردات

 • قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

 • قانون اصلاح چک

قانون اصلاح چک

قانون اصلاح چک

 • اصول و قوانین بیمه

  اصول و قوانین بیمه

اصول و قوانین بیمه

اصول و قوانین بیمه

 • قانون تامین اجتماعی

  قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی

 • قانون تجارت

  قانون تجارت

قانون تجارت

قانون تجارت

 • قانون تجارت الکترونیکی

  قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی

 • قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

  قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

 • قانون مالیات بر ارزش افزوده

  قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

 • قانون مالیات های مستقیم

  قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

به ما بپیوندید