معدن و صنایع معدنی

رئیس کمسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اهواز گفت: در نمایشگاه معدن دی ماه جاری حداقل باید 50 درصد غرفه ها به شرکت کنندگان خوزستانی اختصاص داده شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز عبدالرضا حرمتی در کمسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: بخش صنعت در استان خوزستان به خوبی معرفی نشده است چرا که در استان حدود 400 معدن وجود دارد که بیش از 250 معدن فعال است و حتی برخی واحدها پروانه صنعتی دارند اما جزو واحدهای صنعتی حساب نمی شوند.

وی با بیان اینکه باید غرب کشور را مانند شرق کشور در حوزه معدن تقویت کنیم که به یک نمایشگاه ایده آل در این زمینه نیاز داریم، گفت: مصوب شد که استان خوزستان متولی برگزاری نمایشگاه معدن در غرب کشور باشد و این ریسک را پذیرفتیم؛ حسب جلسه ای که 5 آبان ماه برگزار شد مقرر شد که این نمایشگاه از 28 دی ماه به مدت 4 روز در سالن خلیج فارس شرکت نمایشگاه های بین المللی خوزستان برگزار شود.

حرمتی ادامه داد: در این سالن غرفه های 12 متر، 24 متر و بیشتر درنظر گرفته شده است که قیمت غرفه ها نیز بر حسب متر حدود 85 تا 90 هزار تومان است.

وی بیان کرد: این نمایشگاه باید به شکل ویژه و شایسته برگزار شود چرا که نخستین تجربه غرب کشور در نمایشگاه معدن است و در صورت شایسته برگزار نشدن شاید تداوم نخواهد یافت.

رئیس کمسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: مهلت ثبت نام در نمایشگاه تا 15 دی ماه است که غرفه ها با اولویت شرکت های خوزستانی تقسیم می شوند و در صورت تکمیل نشدن توسط شرکت های خوزستانی به شرکت های استان های دیگر داده می شوند.

وی افزود: در این نمایشگاه می توانیم توان خود را ارزیابی کنیم و ظرفیت و پتانسیل این استان را نشان دهیم.

حرمتی با تاکید بر اینکه حداقل باید 50 درصد غرفه ها به شرکت کنندگان خوزستانی تعلق گیرد، گفت: شرکت های استان های دیگر در حوزه معدن توان نمایشگاهی دارند و در صورت تخصیص غرفه براحتی می توانند در نمایشگاه شرکت کنند و از این ظرفیت استفاده کنند.

صفحه1 از2

نگاه روز

به ما بپیوندید