نشست مشترك بانوان فعال اقتصادي ايران و عراق به ميزباني كشور عراق برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اهواز در نشستي كه هيات رئيسه اتاق اهواز با رئيس و نائب رئيس كانون ملي زنان بازرگان داشتند، برنامه ريزي در خصوص نشست مشترك بانوان فعال اقتصادي ايران و عراق صورت گرفت كه موضوع، زمان و محورهاي اين نشست مشترك بررسي و مورد توافق طرفین قرار گرفت.
سيده فاطمه مقيمي در خصوص برگزاري اين نشست مشترك پيشنهاداتي ارائه داد كه اعزام هيات تجاري زنان بازرگان ايراني به عراق از محورهاي اين نشست بود.
اخبار تكميلي در خصوص نشست مشترك بانوان فعال اقتصادي ايران و عراق متعاقبا اعلام خواهد شد.

به ما بپیوندید