کمیسیون سرمایه گذاری، بورس و بانک

مشاور بازرگانی اتاق بازرگانی اهواز گفت: مدل های سرمایه گذاری و نحوه ورود به بازار سرمایه در استان خوزستان، نیاز به آموزش های بیشتری دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، مهران بیات در نخستین کمیسیون سرمایه گذاری، بورس و بانک اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه تالار منطقه ای بورس استان باید در زمینه آموزش فعالیت بیشتری داشته باشد، گفت: تامین منابع مالی و چالش های پیش روی آن از جمله سر فصل هایی است که برای این کمیسیون در نظر گرفته شده است.
وی با انتقاد از تفسیر های صورت گرفته از قوانین مالیاتی و بیمه ای در استان ، عنوان کرد: مجریان این قوانین باید در قالب اهدافی که این قوانین ایجاد شده اند به اجرای آنها بپردازند تا موانع توسعه اقتصادی رفع شوند.
این کارشناس حوزه اقتصادی، بیان داشت: در بخش سرمایه گذاری از متولیان امر تقاضا داریم که آمار سرمایه هایی که در استان جذب شده، به کمیسیون ارائه شود تا ایده پردازان بتوانند به برنامه ریزی بهتری در زمینه اقتصاد استان دست یابند.
بیات یادآور شد: بروکراسی های موجود ناراحتی سرمایه گذاران را در پی داشته و باعث ایجاد چالش برای بخش تولید شده است.

صفحه1 از2

به ما بپیوندید