کمیسیون سرمایه گذاری، بورس و بانک

 

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بورس و بانک اتاق بازرگانی اهواز گفت: به زودی اسناد فراخوان واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی با مشارکت اتاق بازرگانی اهواز منتشر و اطلاع رسانی می شوند.

سیروس عبیاوی همچنین با اشاره به اینکه در اجرای ماده 27 قانون بخشی از مقررات مالی دولت، اتاق بازرگانی اهواز در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی مشارکت می کند، گفت: پروژه های نیمه تمام دولت که مشمول این قانون هستند در مراحل نهایی کار کارشناسی قرار دارند و به زودی به فراخوان گذاشته خواهند شد.

وی  یادآور شد: در این بین، پروژه های قابل توجه ای در حوزه گردشگری، ورزش و جوانان، آموزش های فنی و حرفه ای و ... وجود دارد که اتاق بازرگانی اهواز بعد از اتمام کار کارشناسی از سوی دستگاه های اجرایی متولی، به ارائه و معرفی آنها می پردازد.

نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: متقاضیان مشارکت در تکمیل این پروژه ها زمینه رونق هرچه بیشتر فعالیت های اقتصادی در استان را فراهم می کنند و از این طریق شهروندان خوزستانی می توانند از پروژه هایی که بعضا سال ها در رکود به سرد بردند، بهرمند شود.

صفحه1 از3

به ما بپیوندید