کمیسیون محیط کسب وکار و کار آفرینی

رئیس کمیسیون محیط کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به برنامه ریزی دولت برای واگذاری پروژه های تملک دارایی به ویژه در استان خوزستان، گفت: توجه پذیری لیست ارائه شده از پروژه های دولتی جهت مشارکت در تکمیل و یا بهره برداری از آنها ضروری است.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز نعمت الله نوری زاده گلنگشی در جریان برگزاری نشست هم اندیشی کمیسیون محیط کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی اهواز اظهارداشت: این اقدام دولت را می توان یک ظرفیت با اهمیت در حوزه اقتصاد و تحول در بحش خصوصی دانست.
وی ادامه داد: به همین منظور این کمیسیون آمادگی دارد تا از ظرفیت های موجود کارشناسی خود در راستای عملی شدن این برنامه دولت در استان استفاده کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز بر توجیه پذیری پروژه های ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی تاکید کرد و ادامه داد: تلاش می شود با امکانی که فراهم شده بتوانیم به بهترین شکل در این حوزه نیز حضور داشته باشیم.

تعیین تکلیف کمیته های تخصصی کمیسیونمحیط کسب و کار و  کارآفرینی
رئیس کمیسیونمحیط کسب و کار و  کارآفرینی اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست هم اندیشی ، بیان داشت: اهداف و چشم انداز های این کمیسیون از پیش تعیین شده و نیاز بود تا با برنامه ریزی که صورت می گیرد کمیته های تخصصی تشکیل شود.
نوری زاده گلنگشی خاطرنشان کرد: با هم اندیشی که صورت گرفته روسای کمیته های آموزش، سرمایه گذاری و پژوهش به عنوان زیر مجموعه های کمیسیون تشکیل شده اند.
وی یادآور شد: این کمیته ها به عنوان پشتوانه های تخصصی کمیسیون عمل خواهند کرد تا نیازها و خواسته های فعالان حوزه اقتصادی بخصوص کارآفرینان بررسی و مطالبات آنها پیگیری شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز همچنین بر عدم موازی کاری کمیته ها با زیر مجموعه های دیگر کمیسیون ها نیز تاکید کرد.

صفحه1 از2