کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی ، آب و منابع طبیعی

نخستین جلسه بررسی سند چشم انداز 20 ساله احیاء و توسعه نخیلات خوزستان با حضور اساتید و متخصصان این حوزه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز نائب رئیس اول اتاق در نخسیتن جلسه بررسی سند چشم انداز 20 ساله احیاء و توسعه نخیلات استان خوزستان اظهار کرد: برای این سند چشم انداز در کنار علم و پژوهش به مواردی نیاز است که با تامین آن بتوان سند را قوی تر کرد.
سید سلطان حسینی امین افزود: زمان و هزینه از مواردی است که برای اجرای سند مورد تاکید است و باید مدنظر قرار داد.
همچنین در این نشست دکتر سید موسی موسوی اظهار کرد: سند توسعه خرما را در سه بخش تولید، صنایع و تجارت و بازاریابی می توان تنظیم کرد.
رئیس کمیته خرمای اتاق اهواز افزود: در این زمینه می توان حداقل یک رقم را بصورت نمونه اصلاح کنیم که قابلیت رقابت داشته باشد.
همچنین در این نشست احمد مستعان، رئیس پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری اظهار کرد: نخیلات در کل دنیا در حال پیشرفت است اما در خوزستان در حال پسروی هستیم چرا که تولید درحال کاهش است و برای این امر باید برنامه کوتاه مدت درنظر گرفته شود.
هاشم بالدی رئیس کمیته مدیریت بحران اتاق اهواز نیز بیان کرد: بدلیل گرم شدن کره زمین و آب شدن یخچالها و در اثر آن پیشروی آب دریا و شور شدن زمین ها، باید گسترش نخیلات را از مرکز به سمت شمال استان داشته باشیم چرا که در شهرهای جنوبی استان پیشروی آب دریا را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: باید برنامه مدون علمی، عملی و اقتصادی داشته باشیم و برنامه ای باشد که سود نخلداران را افزایش دهد.

به ما بپیوندید