کمیسیون گردشگری و خدمات

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اهواز به وضعیت پیش آمده برای فعالیت‌های حوزه گردشگری و صنایع دستی استان اشاره کرد و گفت: در این شرایط لازم است که از الگوهای موفق و کاربردی دیگر کشورها برای کاهش اثرات این بحران استفاده کرد.

نادر بهشتی نسب در جلسه هیات نمایندگان اتاق اهواز که به صورت آنلاین برگزار شد، حوزه گردشگری و صنعت تورسیم را از جمله کسب و کارهایی دانست که دچار بیشترین خسارت‌ها شده است، گفت: همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد تبعات این ویروس مرگبار، اقتصاد و صنعت گردشگری خوزستان را تحت تاثیر قرار داده است.

بهشتی نسب یکی از چالش‌های مهم که نیاز به همراهی و حمایت دولت دارد را بخشش اجاره بهاء و مطالبات دولتی از کسب و کارهای مرتبط با این حوزه عنوان‌کرد و افزود: صاحبان کسب و کارها توان پرداخت دستمزد کارکنان و همچنین اجاره بهاء را ندارد و به همین دلیل لازم است بخشی از حمایت‌های دولتی شامل حوزه گردشگری و صنایع دستی گردد.

صفحه1 از3

به ما بپیوندید