کشاورزی و صنایع غذایی

رییس کمسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی اهواز گفت: با اینکه استقبال خوبی از محصولات خوزستان می شود اما زیرساخت های لازم تناسبی با نیازهای کشاورزان ندارد و انتظار داریم این موضوع در برنامه های دولت قرار گیرد.

سید سلطان حسینی امین در کمسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اظهار کرد: استان خوزستان ظرفیت های بسیاری دارد که باید از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد؛ ما امیدواریم شرایط به گونه ای رقم بخورد که کشاورزان ما بدون ریسک و ضررهای سنگین بتوانند فعالیت کنند و همچنین دغدغه تامین آب کشاورزی به طور کلی از جامعه کشاورزی استان رخت بربندد.

همچنین در این نشست سید احمد موسوی، نائب رئیس کمسیون کشاورزی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز  در خصوص تفاهم نامه منطقه آزاد صحار عمان با اتاق ایران در خصوص صادرات خرما از استان های خرماخیز اظهار کرد: باید از این مصوبه استفاده بهینه کرد و خوزستان نیز سهم وسیعی از این صادرات داشته باشد.

وی افزود: مصوبه دیگر نیز در ارتباط با تدوین طرح جامع خرما در قالب برنامه های تحول گرا در زمینه های تولید و تجارت با رویکرد صنعتی و صادراتی استان است.

موسوی گفت: باید سند چشم انداز 20 ساله داشته باشیم و نقشه راه تعیین کنیم که برنامه خرما دچار بی نظمی نشود.

 

نگاه روز

به ما بپیوندید