دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوبه مهم این ستاد برای کاهش اختلاف مالیاتی واحدهای تولیدی با سازمان امور مالیاتی را ابلاغ کرد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، میثم زالی مصوبه این ستاد در خصوص لزوم درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه مالیاتی را به منظور رفع تعرض از معاملات مودیان مالیاتی که در تاریخ قبل از درج نام طرف معامله در فهرست مودیان فاقد اعتبار صورت گرفته است را به کارگروههای استانی ابلاغ کرد.

 متن ابلاغیه
 در این ابلاغیه آمده است:

استانداران و روسای محترم کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید سراسر کشور

احتراماً، مصوبه نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شماره ۶۰٫۸۸۶۷۷ مورخ ۹۹٫۴٫۹ با متن “سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نمایند” ایفاد می گردد.

 

 

صفحه1 از48

به ما بپیوندید