معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بهترین بازار برای محصولات و تولیدات خوزستان، عراق است و باید برای بازار عراق برنامه ریزی کرد.
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اهواز مجتبی خسروتاج در نشست با تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی استان در اهواز افزود: بازار قطر یکبازار با جمعیت دو میلیونی است که خوزستان به تنهایی میتواند نیازهای آن را تامین کند.
او ادامه داد: در عین حال شرایط لجستیکی کشور برایصادرات به بازارهای کوچک مثل بحرین، قطر و کویت طراحیشده و پاسخگوی نیاز بازارهای بزرگی مثل روسیه نیست.
خسروتاج با اعلام اینکه مشکل ویزا برای تجار ایرانی به منظورحضور در بازارهای قطر برطرف شده، اضافه کرد: در دونمایشگاه اخیری که در این کشور برپا کردیم 47 شرکت ایرانیقرارداد همکاری امضا کردند. همچنین هم اکنون سه نمایشگاهایرانی شامل زیرساخت و ساختمان، پزشکی و دارویی و نفت،گاز و پتروشیمی در قطر در حال برگزاری است.
به گفته او، باید از الگوهای موفق جهانی در خصوص طراحی سازمان توسعه صادرات استفاده و آن ها را بومی سازی کرد. همچنین باید چاره ای برای برون رفت از پراکندگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه صادرات پیدا کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت کشور با اشاره به اینکه در اقتصاد نفتی نقش دولت پررنگ است، گفت: تصویر آینده کشور دست بخش خصوصی است. نگاه بنگاه های اقتصادی نسبت بهبازارهای خارجی محدود است در حالی است که صادرات یعنیحضور در بازارهای جهانی است.
وی همچنین بیان کرد: در بخش صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان یک اراده جهانی وجود دارد که ارتباطات بانکی ما با دنیا شکل نگیرد به طوری که در ترکیه، دبی و عمان بانک ها را ترساندند و منجر به محدود شدن این بخش شده است.
خسروتاج اظهار کرد: در بخش صادرات میوه و سبزیجات در تاریخ 15/8/96 بخشنامه های به گمرکات کشور صادر کردیم که این محصولات باید در بسته بندی استاندارد و مرغوب صورت بگیرد، اما بسیاری فعالان به این مسئله پایبند نیستند.
او در پایان با تاکید بر حضور فعال تر فعالان اقتصادی در اتاق های بازرگانی اظهار کرد: همه اعضای اتاق بازرگانی در کشور 20 هزار نفر هستند که شاید فقط 10 درصد همه بازرگانان را تشکیل می دهد.

صفحه1 از7

نگاه روز

به ما بپیوندید