نمایشگاه ها

نمایشگاه ها

دوازدهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی سلیمانیه عراق از 19 تا 22 آذر ماه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، سرپرست دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص اظهارداشت: با توجه به اهمیت بازار عراق، حضور تجار و صادرکنندگان توانمند کشورمان در این رویداد بین المللی ضروری است.

صفحه1 از22

به ما بپیوندید