دستورالعمل موضوع نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ می باشد طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۸ مورخ ۹۹/۰۳/۰۷ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

صفحه1 از1335

به ما بپیوندید