رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: سیل در خوزستان به بخش های کشاورزی، صنایع و حتی بازرگانی آسیب رساند که تعطیلی مرزها و بیکاری مرزنشینان از آثار آن بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز شهلا عموری در نشست بخش خصوصی با معاون امور اقتصادی استان اظهار کرد: سیل در خوزستان وجود دارد که گستردگی آن در این استان از سایر استانها بیشتر است؛ البته این سیل در کنار خساراتی که وارد کرده برکتی نیز برای استان است.

وی افزود: بعد از شروع سیل ستادی تشکیل دادیم که اعضای هیات رئیسه اتاق اهواز مدیریت آن را بر عهده گرفتند که تا کنون 280 میلیون تومان از طریق این ستاد کمک شده است.

عموری با اشاره به ماده قانونی که در شرایط اضطراری می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد، گفت: قرار شد اطلاعاتی را از واحدهای تولیدی که لیست بیمه را داده باشند، بگیریم و با شناسایی افراد از حق آنها دفاع کنیم؛ علاوه بر آن در اتاق بانک اطلاعاتی سه زبانه تشکیل خواهد شد که وضعیت صادرات، میزان آن به تناژ و موارد دیگر تهیه و در این بانک قرار گیرد.

رئیس اتاق اهواز ادامه داد: بخش خصوصی در کشور نیز اعلام آمادگی کرده که پس از سیل هر برنامه ریزی شود در کنار ما باشند.

عموری با بیان اینکه برای پس از سیل باید کارگروهی تشکیل شود که برنامه ریزی ها بصورت صحیح باشند، گفت: کمک ها مدیریت شده نیست و باید مدیریت جامع برای کمک به سیل زدگان مانند ستاد اربعین تشکیل شود.

وی در خصوص برنامه های اتاق در سال جدید گفت: برنامه های اتاق در 4 بخش شامل اعزام و پذیرش هیات ها، حضور در نمایشگاه ها، مطالبات اعضا و بخش صنعت درنظر گرفته شده است که با همگرایی بخش دولتی برنامه ها را عملیاتی خواهیم کرد و مطالبات بخش خصوصی را وصول می کنیم.

وی همچنین گفت: متاسفانه شرکتهای نفت و حفاری خریدهای نقدی خود را از سایر استانها انجام می دهند و بدهی واحدهای تولیدی ما را نمی پردازند و در شورای گفت وگو مصوبات بسیاری داشتیم  که انتظار ما این است که این مصوبات فقط روی کاغذ نباشد.

عموری تصریح کرد: در بخش صادرات مشکلات ما کماکان وجود دارد و هیچ مشکلی حل نشده است و روز به روز وضعیت صادرات بدتر می شود.

رئیس اتاق اهواز ادامه داد: بخش کشاورزی ضرر بسیاری را متحمل شد و وظیفه جهاد کشاورزی است که در این سیل برنامه ریزی داشته باشد.

صفحه4 از478

نگاه روز

به ما بپیوندید