سردار لطفعلی پاکباز فرمانده مرزبانی خوزستان و سرلشکر سلام جواد کاظم فرمانده منطقه چهارم مرزبانی عراق دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان، فرمانده مرزبانی خوزستان، هدف از این نشست دوجانبه را افزایش تعاملات دوجانبه و بررسی راهکارهای مناسب براي رعایت حقوق مرزنشینان دوکشور اعلام کرد.
سردار لطفعلی پاکباز افزود: اتخاذ تمهیدات لازم براي برگزاری مراسم باشکوه اربعین حسینی نيز از مهمترین محورهای این نشست دوجانبه بود.

صفحه6 از760

نگاه روز

به ما بپیوندید