رئیس کارگروه صادرات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: پیدا کردن بازار صادرات و حفظ این بازار کار بسیار دشواری است و این قوانین لحظه ای که همه تلاش تجار را نادیده می گیرد امکان رقابت تاجر را از بین می برد.

ابراهیم نجفیان در چهارمین جلسه کارگروه با اشاره به ممنون کردن صادرات اقلام دیگری به عراق در روزهای اخیر گفت: پیدا کردن بازار صادرات و حفظ این بازار کار بسیار دشواری است و این قوانین لحظه ای که همه تلاش تجار را نادیده می گیرد امکان رقابت تاجر را از بین می برد.

وی با بیان اینکه اگر برنامه صادرات سال آینده را نداشته باشید کار از لحاظ علمی ایراد دارد، افزود: مشکلاتی که وجود دارد اگر صرفا بعنوان جلسه به آن نگاه کنیم نمی توان گره ای گشود چرا که این مشکلات تنها سیاسی نیست و درون استانی هم هستند.

نجفیان با اشاره به اینکه مرز شلمچه در سال 89 راه اندازی شد و هیچ دستگاهی در مرز مستقر نبود اما با این حال صادرات بهتر از الان انجام می شد، تصریح کرد: الان تجار ما در یک جنگ نابرابر رقابت می کنند که باید فضای کسب و کار را برای آنها بهبود بخشید.

وی ادامه داد: با این وجود استاندار خوزستان بسیار تاکید دارد که در این فضا تمام امکانات استان بسیج شوند که فضای سخت برای تولید را تسهیل کنیم؛ جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز فرصت بسیار مناسبی است که بخش خصوصی مشکلات خود را در حضور استاندار خوزستان بیان کنند و از خلال این گفت وگوها به نتایجی دست یافت.

همچنین در این نشست شاهرخ آذرافروز، معاون گمرکات خوزستان اظهار کرد: تورم، عدم بازگشت سرمایه و مشکلات دیگر از عوامل بازدارنده صادارت است که برای حمایت از صادرکنندگان باید صندوق حمایت یا تضمین سرمایه گذاری پیشنهاد شود و دولت این افراد را در زمینه سرمایه گذاری تضمین کند.

وی افزود: باید به سمتی برویم که تولیدات را از دلار محوری خارج کنیم و از منابع داخلی استفاده کنیم که به اینصورت می توان در چرخه حیات ماندگار ماند.

به ما بپیوندید