اتاق مشترک ایران و آلمان


رئیس


 آقای عباسعلی قصاعی

 


مدیرعامل


خانم فن بن اشناین

 


نواب رئیس


 بوطاق خانبداغی

میشائیل بیچ

 


 قائم مقام مدیرعامل


حسین سرافراز

 


اعضاء هیات مدیره


 نازنین بهمنی

کامران رضایی

توماس بولفینگ

دانیل تبورک

هرمان ژئزف کنرادی

رسول رنجبران

 هریبرت یوهانس مدلا

 زیمون تیبقوس فوندل

سعید روشنی

 


تلفن


 81331000

 


نمابر


88758924

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.iran.ahk.de