اتاق مشترک ایران و قطر


رئیس


 عدنان موسی پور

 


نواب رئیس


محمد علی دیده روشن

 خورشید گزدرازی

 


اعضاء هیات مدیره


 محمدعلی دیده روشن

سید محمد آیت الهی موسوی

 حمید رضا ذوالانوار

امیر شهریاری

علیرضا آرحیمی

 علی غوابش

 میلاد ملک پور

 


تلفن


 09195079373

09358630576

 


نمابر


۸۸۵۹۱۰۴۹ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.cci-irqa.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ایی