اتاق مشترک ایران و ترکمنستان


رئیس


مجید محمدنژاد

 


نواب رئیس


 عبدالحلیم ماهری

مجید جلیلی

 


اعضاء هیات مدیره


 بهمن ایری

احمد زمانیان یزدی

محمد رضا توکلی زاده

رحمان قره باشی

سید اکبر رسولی

محمد صمدی

 


تلفن


 ۸۸۳۸۱۳۵۶ (۰۲۱)

۳۷۰۷۹۰۰۰ (۰۵۱)

 


نمابر


 ۳۷۶۶۴۸۱۰ (۰۵۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.irtkcc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۲۵