اتاق مشترک ایران و برزیل


رئیس


فرهاد آگاهی

 


نواب رئیس


 سید فخرالدین عامریان

مسلم ناصری

 


اعضاء هیات مدیره


 بهزاد درخور

داود رنگی

مهدی جهانبانی

علی اکبر معینی

 


دبیر اجرایی


 فرهاد طاهریان

 


تلفن


 ۷ - ۸۸۵۰۸۰۴۶ (۰۲۱)

 


نمابر


۷ -۸۸۵۰۸۰۴۶ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.ibjcc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 ۹