اتاق مشترک ایران و امارات


رئیس


فرشید فرزانگان

 


نواب رئیس


 محسن احمدی باصیری

عرفان شاکری نسب

 


اعضاء هیات مدیره


 حامد استیری

سعید مقیسه

سادینا آبائی

شبنم بهرامی

 


دبیر اجرایی


 رضا ایلاتی

 


تلفن


 ۶ - ۸۸۸۱۰۵۲۵ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۳۴۶۷۳۳ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.iremcc.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 26