اتاق مشترک ایران و ایتالیا


رئیس


 احمد پورفلاح

 


نواب رئیس


 فرانکو برجزه

محمد رضا بهرامن

 


اعضاء هیات مدیره


 محمد جعفر برادران

هماسادات گوشه

محمد مهدی رئیس زاده

لیدا شهابی

 


دبیر اجرایی


 لیدا شهابی

 


تلفن


 ۸۸۷۵۰۰۸۶ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۷۵۲۷۳۳ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.iiccim.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 17