اتاق مشترک ایران و ترکیه


رئیس


 مهرداد سعادت دهقان

 


نواب رئیس


 حسین پاشائی

محمدرضا رستمی

 


اعضاء هیات مدیره


 بهنام تاج الدین

علی اولاد دیلمقانیان

حسن انتظار

صمد پور سلطان

 


دبیر اجرایی


 آرین مهدی زاده

 


تلفن


 ۸۸۳۸۱۳۲۶ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۳۸۱۳۲۷ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.iranturkeyjcc.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 برنزی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 24