اتاق مشترک ایران و روسیه


رئیس


 هادی تیزهوش تابان

 


نواب رئیس


غلامرضا عشریه

کامبیز میر کریمی

 


اعضاء هیات مدیره


 روشنعلی یکتا

سید جلیل جلالی فر

 


تلفن


 ۸۸۸۴۸۰۱۰ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۳۴۵۸۱۷(۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


www.irjcc.ir

 

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 10