اتاق مشترک ایران و سوئد


رئیس


عبدالرضا رضایی هنجنی

 


نواب رئیس


علیرضا شمس فرد

محمد هادی نوری

 


اعضاء هیات مدیره


 گیتی رنجبران

سعید حلاج یوسف زادگان

فرهادامانخانی

داریوش اعتمادی

رامین خسروخاور

امیراحمد گلدوست

 


دبیر اجرایی


 فهیمه خانزادی

 


تلفن


 ۸۸۸۳۴۴۱۰ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۸۱۰۹۳۰ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.iscci.ir

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


 نقره ای

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 19