اتاق مشترک ایران و کانادا


رئیس


علاء میرمحمدصادقی

 


نواب رئیس


فریبرز حقیقی طلب

شاهین شیثی

 


اعضاء هیات مدیره


محسن خلیلی عراقی

ایرج حسابی

علیرضا ناظم الرعایایی

موسی احمد زاده

 


دبیر اجرایی


 بهاره گلچین

 


تلفن


۷ -۸۸۸۱۰۶۱۶ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۳۰۹۰۴۸ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


[email protected]

 


وب سایت


www.iran-canada.biz

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


7