اتاق مشترک ایران و هلند


رئیس


شاهین شیثی

 


نواب رئیس


 شهاب جانسپار

مجید حاجی احمدی

 


اعضاء هیات مدیره


مرتضی میر عبدالمطلبی

پرویز پیروز

محمود کریمان اقبال

سید قاسم غفاری

 


دبیر اجرایی


مونا معراجی

 


تلفن


 ۸۸۳۸۱۳۴۹ (۰۲۱)

 


نمابر


 ۸۸۳۸۱۳۴۹ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


[email protected]

 


وب سایت


www.iranholland.com

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


۷