اتاق مشترک ایران و هند


رئیس


 ابراهیم جمیلی

 


نواب رئیس


پرهام رضایی

مهدی رنگ رونا

 


اعضاء هیات مدیره


احمد زارعی

جمشید خلیلی

محمد مهدی طباطبائی

مصطفی ناظری

 


دبیر اجرایی


 آرزو کدخداپور

 


تلفن


 ۸۸۳۴۶۷۴۴ (۰۲۱)

 


نمابر


۸۸۳۴۶۷۴۴ (۰۲۱)

 


پست الکترونیکی


 [email protected]

 


وب سایت


 www.i-ibc.net

 


جایگاه بر اساس ارزیابی عملکرد


طلایی

 


رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد


 8