حصیرحصیر ( Hasir  )در جنوب استان و در شهرهای شادگان ، دشت آزادگان ، آبادان وخرمشهر با بکارگیری ساقه های نخل که به وفور در این مناطق یافت می شود ،

از سالها پیش محصولات زیبایی چون سفره های گرد ، سبدهای کوچک و بزرگ ، کلاه های حصیری و ...بافته می شده است .