ورشوورشو( Varshow  )ورشو سازی دزفول از نظر اهمیت دومین  رتبه را پس از شهرستان بروجرد به خود اختصاص داده است .

تولیدات  ورشو عبارتند از : ظروف بسیار متنوع و کاربردی چون سماور  ، قلیان ، پارچ ، لیوان، گلاب پاش ، تنگ ، قدح و ..طرفداران بسیاری دارد .