برگزاری دومین اجلاس انرژی و کنسرسیوم‌های پتروشیمی اکو به تعویق افتاد

اتاق ایران سه شنبه 23/Shahrivar/1400 12:46


برگزاری دومین اجلاس بخش‌های خصوصی و دولتی انرژی و شرکت و کنسرسیوم‌های پتروشیمی اکو که قرار بود ۳۰ و ۳۱ شهریورماه برگزار شود به تعویق افتاد.

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته که میزبان دومین اجلاس بخش‌های خصوصی و دولتی انرژی و شرکت و کنسرسیوم‌های پتروشیمی اکو بود، اعلام کرد برگزاری این اجلاس به تعویق افتاده است.

قرار بود اجلاس مذکور ۳۰ و ۳۱ شهریور برگزار شود حال با توجه به درخواست دبیرخانه اکو و با هدف مشارکت حداکثری اعضای اکو، برگزاری این رویداد به اکتبر ۲۰۲۱ و همزمان با دومین نشست گروه کارشناسان بلندپایه برای  تاسیس بازار برق منطقه‌ای اکو موکول شد.

تاریخ دقیق برگزاری اجلاس اعلام خواهد شد.