شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

Government Dialogue Council and Special Section of Khuzestan Province   مهمترین دستاورد های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در سال  ۱۳۹۹  


  1. تخصیص مواد اولیه به صنایع پایین دست در حوزه فلزی و انعقاد تفاهم نامه بمنظور تأمین ماده اولیه مورد نیاز بین طرفین(شرکت فولاد اکسین و انجمن صنایع همگن فلزی).
  2. اجرای ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بواسطه تعیین و ابلاغ نمایندگان بهبود محیط کسب و کار.
  3. اجرای تبصره ذیل ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از طریق تشکیل شورای حل اختلاف از طریق انعقاد قرار داد فی مابین اتاق اهواز و شورای حل اختلاف خوزستان و اخذ موافقت رئیس کل. دادگستری استان خوزستان  به جهت ایجاد دادگاه های تجاری.
  4.   صدورمجوز پرورش ماهی در قفس، در سد مارون به صورت آزمایشی توسط  سازمان آب و برق خوزستان.
  5. پذیرش شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران به جهت پرداخت کرایه حمل سوخت از محل بارگیری شهرستان  مبدأ تا محل شهرستان ماهشهر.
  6. اخذ تعهد نامه رسمی بجای اخذ ضمانت نامه بانکی به جهت تأمین سوخت مازوت کارخانجات سیمان.
  7. مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی جهش تولید سال جاری، با نظر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و همکاری کلیه دستگاه های اجرائی.
  8. کاهش هزبنه تمام شده تولید کارخانجات سیمان بواسط کاهش هزینه حمل سوخت ایشان و کاهش کرایه حمل سالانه پرداختی شرکت ملی پخش و فراورده های نفتی ایران بابت تأمین نفت کوره کارخانجات سیمان استان.
  9. شفافیت فرایند فعالیت در حوزه پارکینگ برای فعالان بخش خصوصی و ضابطه مند نمودن فعالیت و نحوه همکاری اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه و شهرداری اهواز در خصوص صدور مجوز های کسب وکار ، مدیریت و نظارت رسته مذکور.
  10. لغو اخذ عوارض غیر صنفی توسط شهرداری از هتل های استان خوزستان.