تعداد اعضاء کمیسیون


اعضاء کمیسیون ۲۸ نفر می باشند که سعی شده است ترکیب آنها از محققین و اعضاء هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان خبره، مسئولین دولتی،اعضاء اتاق و متخصصین در تمام گروه های زیر مجموعه کشاورزی باشند.

 


 

 ترکیب

متخصصین و محققین

کارشناسان خبره

مسئولین دولتی

اعضاء اتاق و سایر فعالین بخش خصوصی

  تعداد

۵ نفر

۸ نفر

۵ نفر

۱۰ نفر

رشته و گرایش

 1. ژنتیک و اصلاح نژاد دام
 2. باغبانی
 3. آبیاری
 4. ماشین آلات کشاورزی
 5. آبزیان
 1. دانه های روغنی
 2. آب
 3. آبزیان
 4. خرما
 5. نیشکر
 6. زراعت
 1. سازمان جهاد کشاورزی خوزستان
 2. سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان
 3. اداره کل دامپزشکی خوزستان
 4. پژوهشکده آبزی پروری جنوب غرب کشور
 5. مؤسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری

اعضاء اتاق و انجمن ها و تشکل های مربوطه

  

 

 

 

 

 

 

 


محورهای انتخاب اعضاء کمیسیون


  توجه به پتانسیل بخش اقتصادی  استان که این پتانسیل ها در تمامی بخش و زیر بخش های اقتصادی استان وجود دارد.

۱- تخصص و توانایی فردی (سعی شد از افرادی که هم در بخش دولتی فعال بودند و سپس در بخش خصوصی فعال شدند استفاده گردد؛آنهم متناسب با پتانسیل های استان).

۲- بر حسب زمینه های محصولات صادراتی استان خوزستان.

۳- استفاده از دانش و توانمندی علمی برای پربار شدن تصمیمات کمیسیون از جمله دعوت از اعضای هیأت علمی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی.